ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

6

นายศุภกฤต  โกยสวัสดิ์

(ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ)

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

 1235

ข้อมูลต่างๆ ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 

 ผลงานศิลปหัตกรรมนักเรียน

บรรยากาศการเรียนการสอน

 ผลงานการจัดสวน

 

 

Additional information