ชั้นประถมศึกษาปีที่1/2

ชั้นประถมศึกษาปีที่1/2

17

นางพรพิมล  สุ่มมาตร

(ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ)

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

 

 

vin12

 

ข้อมูลต่างๆ ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 

บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

Additional information