ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

19

นางสาวจิราภรณ์ สำเร็จรัมย์

(ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ)

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

 

ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

กิจกรรมการเรียนการสอน

 เยี่ยมบ้านนักเรียน

 ทัศนศึกษา

 

 

Additional information