กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

18

 นางเยาวลักษณ์  วัฒนาถาวรวงศ์

(ตำแหน่งครุ  วิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ)

   

 

 uuuooo

ข้อมูลต่างๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 บรรยากาศการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 อบรมครูสอนภาษาอังกฤษ

 

Additional information