กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

22

นางพรพิมล  โกยรัมย์

(ตำแหน่งครู  คศ.1)

 

 sin01

 

ข้อมูลต่างๆ ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บรรยากาศการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

โครงงานผลิตภัณฑ์รักษ์โลก

 

Additional information