แผนผังโรงเรียน

แผนผังโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ผงโรงเรยน1

Additional information