ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน 10  มิถุนายน 2560

ชั้น

จำนวนนักเรียน

 

 

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

11

17

28

2

อนุบาล 2

19

20

39

2

รวมอนุบาล

30

37

67

4

ประถมศึกษาปีที่ 1

15

21

36

2

ประถมศึกษาปีที่ 2

18

11

29

1

ประถมศึกษาปีที่ 3

32

24

56

2

ประถมศึกษาปีที่ 4

20

28

48

2

ประถมศึกษาปีที่ 5

15

26

41

2

ประถมศึกษาปีที่ 6

21

19

40

2

รวมประถมศึกษา

121

129

250

11

มัธยมศึกษาปีที่ 1                     

22

18

40

2

มัธยมศึกษาปีที่ 2

23

24

47

2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

23

20

43

2

รวมมัธยมศึกษา

68

62

130

6

รวม

219

228

447

21

Additional information