ข้อมูลครู

 

ittikon S 20480010 Small
นายอิทธิกร  หนูยงค์  นายประจักษ์  ควรอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์

(ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)

สาขาวิชา ป.บัณฑิตการบริหารการศึกษา

 (วิทยฐานะ  -)

สาขาวิชา ป.บัณฑิตการบริหารการศึกษา

   
 3  IMG 0004 NEW8
นายประเสริฐ  นุแรมรัมย์   นายธีรชัย  มีชื่อ
(ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ)

 (ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ)

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

 สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตร

 

 48827  6
 นางสาวทศพร  ภูวาดสาย  นายศุภกฤต  โกยสวัสดิ์

 (ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยฐานะ -)

สาขาวิชา ภาษาไทย

 (ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ)

สาขาวิชา หลักสูตร/บริหารการศึกษา

   
 7  8
 นางเจษฎ์สุดา  หนูทอง  นางบุญเสริม  วงษ์สวัสดิ์

 (ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ)

สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา

 (ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ)

สาขาวิชา ภาษาไทย

   
 9  10
 นางสาวจิราภรณ์  สำเร็จรัมย์  นางสมพร  มุลาลินน์

 (ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ)

สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์

 (ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ)

สาขาวิชา เกษตรกรรม

Next >

Additional information